NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Vihar street 18. 1035 Budapest, Hungary
CONTACT EIDOS: Dr. Eors Szathmary MHAS e: eors.szathmary@evoltech.hu Monitoring: Sandor Balogh MSc e: sandor.balogh@evoltech.hu t: +36 (30) 339 6085
     

KONCEPCIÓK, TANULMÁNYOK

Science & Industry DIFFICULTY:         TIME:         STAFF:             Kihasználva      tulajdonosaink      és      munkatársaink kapcsolati    hátterét    mind    az    akadémiai    (ColBud, ELTE,     MTA     Ökológia,     Parmenides     Foundation), mind    a    versenyszférában    (Alliance    és    ÖKOPolisz Klaszterek        tagsága)        próbáljuk        megszerzett tudásunkat,   tapasztalatainkat   a   K+F   és   az   innováció területén hasznosítani. Rendszeres       találkozókon       egyeztetjük       projekt elképzeléseinket,    folyamatosan    kutatjuk    a    finan- szírozási    lehetőségeket    és    keressük    a    megvaló- sításhoz alkalmas partnereket.

R&D ACTIVITIES

EXPERTISE DIFFICULTY:         TIME:         STAFF:             Az    Evoltech    szakértői    különböző    területeken dolgozva    nyújtanak    széles    körű    szolgáltatást partnereinknek,   illetve   hazai   és   külföldi   szakmai rendezvényeken,    konferenciákon    mutatják    be eredményeinket, képviselik cégünket. Megbízóink    között    tudhatjuk    az    Országgyűlés Hivatalát,    de    szlovák    -    magyar    kooperációban dolgoztunk    a    Külügyminisztérium    Duna    Régió Stratégiai       Kormánybiztosi       Irodája       részére készített   Water   Quality   EWS   on   Transboundary Watercourses monitoring tanulmányon is. Balatonalmádi   város   fejlesztési   koncepció   javas- latának    kidolgozásában    pedig    Szathmáry    Zsolt építészmérnök kollégánk jeleskedett.
Studies and R&D projects Fejlesztési koncepciók, tanulmányok, kutatás-fejlesztési tevékenység
TRIPLE HELIX CONCEPT IN PRACTICE SOLVING OF PROBLEM WITH AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE Az Evoltech-en belül megvalósul az akadémiai és a vállalkozási szféra intenzív szinergikus együttműködése. Az együttműködési lehetőségek kiszélesítése kiemelt szerepet kap egyrészt a tulajdonosok projekt generálási aktivitásában, másrészt cégünk akkreditált klaszterbeli (Alliance Klaszter) tevékenysége során
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Vihar street 18. 1035 Budapest, Hungary
CONTACT Monitoring, ICT: Sandor Balogh e: sandor.balogh @evoltech.hu EIDOS, Biology: Dr. Eors Szathmary e: eors.szathmary @evoltech.hu t: +36 (30) 339 6085
     
Studies and R&D projects Fejlesztési koncepciók, tanulmányok, kutatás-fejlesztési tevékenység

KONCEPCIÓK,

TANULMÁNYOK

EXPERTISE DIFFICULTY:         TIME:         STAFF:             Az    Evoltech    szakértői    különböző    területeken dolgozva    nyújtanak    széles    körű    szolgáltatást partnereinknek,   illetve   hazai   és   külföldi   szakmai rendezvényeken,    konferenciákon    mutatják    be eredményeinket, képviselik cégünket. Megbízóink    között    tudhatjuk    az    Országgyűlés Hivatalát,    de    szlovák    -    magyar    kooperációban dolgoztunk    a    Külügyminisztérium    Duna    Régió Stratégiai       Kormánybiztosi       Irodája       részére készített   Water   Quality   EWS   on   Transboundary Watercourses monitoring tanulmányon is. Balatonalmádi   város   fejlesztési   koncepció   javas- latának    kidolgozásában    pedig    Szathmáry    Zsolt építészmérnök kollégánk jeleskedett.
Science & Industry DIFFICULTY:         TIME:         STAFF:             Kihasználva     tulajdonosaink     és     munkatársaink kapcsolati   hátterét   mind   az   akadémiai   (ColBud, ELTE,    MTA    Ökológia,    Parmenides    Foundation), mind   a   versenyszférában   (Alliance   és   ÖKOPolisz Klaszterek       tagsága)       próbáljuk       megszerzett tudásunkat,     tapasztalatainkat     a     K+F     és     az innováció területén hasznosítani. Rendszeres     találkozókon     egyeztetjük     projekt elképzeléseinket,   folyamatosan   kutatjuk   a   finan- szírozási   lehetőségeket   és   keressük   a   megvaló- sításhoz alkalmas partnereket.

R&D ACTIVITIES

TRIPLE HELIX CONCEPT IN PRACTICE SOLVING OF PROBLEM WITH AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE Az Evoltech-en belül megvalósul az akadémiai és a vállalkozási szféra intenzív szinergikus együttműködése. Az együttműködési lehetőségek kiszélesítése kiemelt szerepet kap egyrészt a tulajdonosok projekt generálási aktivitásában, másrészt cégünk akkreditált klaszterbeli (Alliance Klaszter) tevékenysége során
EVOLTECH Ltd